MTHFR – метилентетрахидрофолат редуктаза

by natasha

Што е MTHFR?

MTHFR е ензим кој помага фолатот/фолната киселина да се процесира во завршна форма во организмот. Фолната киселина му помага на телото во преобразбата, користењето и произведувањето на протеините. Фолатите ги претвараат аминокиселините наречени хомоцистеин во аминокиселини наречени метионин. Тие аминокиселини се важни за телесните функции. Со еден збор, тоа е процес на МЕТИЛАЦИЈА.

Зошто е важен MTHFR?

Генот MTHFR го произведува ензимот MTHFR. Ако постои мутација во генот, тогаш ензимот се произведува во помала мера. Функцијата на ензимот MTHFR зависи од многу фактори. Слично е на жлебовите на клучот. Ако отворите на клучот се различни од оние во бравата, тој клуч малку ја врти бравата, но не се совпаѓа со таа брава и вратата не се отвора.

Која е функцијата на ензимот MTHFR?

Ензимот MTHFR ја претвора фолната киселина во друга активна форма – метилфолат, т.е. употреблива форма на витамин Б9. Фолната киселина сама по себе е бескорисна, нема функција додека процесот на различни ензими во телото не ја претвори во употреблива форма – метилфолат.

Како и со многу процеси во телото кои се случуваат во теорија, но не и во пракса, така е и со претворањето на фолната киселина во активна форма – метилфолат. Дури и кај лица кои немаат мутација на MTHFR генот не значи дека овој процес се обавува совршено. Во секој случај, се препорачува да се користи активната форма Б9-метилфолат, наместо обична фолна.

Кај лицата со мутации на MTHFR генот не само што е проблем конверзијата на фолната киселина во нејзината активна форма метилфолат, туку фолната киселина може да ги блокира рецепторите и на тој начин целосно да го блокира влезот на фолатите во клетките.

Кои се функциите на метилфолат?

Метилфолатот им помага на невротрансмитерите во мозокот. Невротрансмитерите ни овозможуваат да спиеме, размислуваме, изразуваме емоции итн. Кога нивоата на метифолат се ниски и нивоата на невротрансмитери се ниски. Ниското производство на невротрансмитери може да предизвика нарушувања како што се: нарушувања во однесувањето, депресија, анксиозност, АДХД, раздразливост, несоница, нарушувања во учењето и многу други.

MTHFR мутации и како тие делуваат?

Кога една личност има „мутиран“ MTHFR, тогаш процесот метилација не работи идеално.

Мутираните гени се делат на две основни мутации:

MTHFR C677T и MTHFR A1298C (меѓутоа има уште многу видови и подвидови).
Со оглед на тоа дека хромозомите ги имаме во пар, наследуваме дел од едниот и другиот родител, па ставките се означуваат со позитив/негатив, односно што сме наследиле по варијанти ++, +- и –.

Комбинирано може да се има и C677 и 1298C. Оттука, постојат:

  • MTHFR C677 ++ – тоа е хомозигот односно наследено од двата родители
  • MTHFR C677 +- – тоа е хетерозигот оносно наследено од еден родител
  • MTHFR А1298C ++ – тоа е хомозигот односно наследено од двата родители
  • MTHFR А1298C +- – тоа е хетерозигот оносно наследено од еден родител

Може да се имаат и заедно MTHFR C677T +- и MTHFR A1298C +- кој се нарекува комбиниран MTHFR.

Што всушност се случува во нашето тело?

Природните фолати се наоѓаат во храната и секојдневно ги внесуваме, односно нашето тело секојдневно ги користи и се неопходни за процесот на организмот. Откако а е констатирано дека фолатите се неопходни за организмот, се нашол и начин синтетски да се произведуваат. Така е добиен синтетски облик на фолна киселина. Меѓутоа синтетската фолна киселина не е со истиот состав како природниот облик (фолат). Во принцип на луѓето не им смета и тоа би било се супер ако не постоеја овие MTHFR мутации кои оневозможуваат синтеза на овој вметнат облик во вид на фолна киселина.

MTHFR и бременост

За жал, повеќето жени се тестираат за овие мутации по неуспешна бременост. Тестот е единствениот начин да откриете дали имате MTHFR мутација бидејќи не е вклучен во редовните прегледи и третмани, освен конкретно сомневање за нарушување на згрутчувањето на крвта или поради семејна историја или по повеќе спонтани абортуси.

Земањето метилфолат е една од клучните ставки во планот пред зачнување. Кога има мутација на MTHFR, фолната киселина не се претвора во активна форма – метилфолат. Фолната киселина сама по себе е ништо, бескорисна, без ензимот MTHFR да ја претвори во активна форма, метилфолат. Оваа фолна киселина нема апсолутно никаква корист, дури има студии кои велат дека е многу штетна.

Без разлика на се што е горе наведено не поттикнуваме користење на суплементи и витамини на своја рака без претходна консултација со специјалист во областа.

Слични содржини