Тема: Улогата на “Mашкиот фактор” како причина за неплодност

by Zoja Samandova Petrusheva
*Проект: Да зборуваме за Ин витро и патот до бебе*
* Гости на 28мата бесплатна онлајн работилница:
*** 10.05.2021год ***

1. Д-р Александар Мицковски                                                                                                                                                                        Хирург-уролог, субспециалист за машка неплодност / Од Ре-Медика

2.Презентер и гостин:                                                                                                                                                                                    Александра Видинова Пејчиновска                                                                                                                                                            Работна позиција: раководител на Goodwill Pharma-претставништво Скопје                                                                      -Дипломиран фармацевт                                                                                                                                                                        -Магистер по бизнис администрација                                                                                                                                    -Специјализант на катедрата за фармацевтска регулатива при Фармацевтски факултет Скопје

Слични содржини