Тема: Да зборуваме за Ин витро, за успехот и неуспехот

by Zoja Samandova Petrusheva
*Проект: Да зборуваме за Ин витро и патот до бебе*
* Гости на 27мата бесплатна онлајн работилница:
        *** 30.12.2020год. ***
1. Д-р Татјана Гуржанова од Њуборн Клиник-Скопје
Специјалист акушер, гинеколог и IVF специјалист
Специјалист гинеколог за репродуктивна ендокринологија и асистирана репродукција
2. Д-р Владимир Трајковски
специјалист акушер, гинеколог и ИВФ специјалист од Њуборн Клиник-Скопје
3. Ембриолог Мимоза Аџи-Крстева
Њуборн Клиник – Скопје

Слични содржини