Тема: Предности на “Time-lapse” технологијата во Ин Витро лабораторијата

by Zoja Samandova Petrusheva
-Гостин: Дипл. инженер по биологија – Биохемиско-физиолошка насока (B.Sc.) Николче Огненовски од Специјална болница “Плодност” – Битола
-Гостин: Магистер по биомедицински науки и магистер по фармација М-р сци. Стефан Матиќ од Специјална болница “Плодност” – Битола

Слични содржини