Тема: Генетски испитувања кај инфертилитет – достапни податоци и идни насоки

by Zoja Samandova Petrusheva
*Проект: Да зборуваме за Ин витро и патот до бебе*
*** 16.06.2021год  ***
* Гости на 30та бесплатна онлајн работилница:
1. Даниела Христов,
Ембриолог, Раководител на ин витро лабораторија во Ре-Медика.
2. Презентер на вебинарот: Благој Петрушевски
Дипломиран фармацевт,
15 годишно искуство во областа на фармацевтскиот и медицински маркетинг,
Вработен во Goodwill Pharma

Слични содржини