Тема: Диететско регулирање и оптимизирање на нутритивните потреби на организмот кај намалена репродуктивна способност

by Zoja Samandova Petrusheva
*Проект: Да зборуваме за Ин витро и патот до бебе*
* Гости на 29та бесплатна онлајн работилница:
*** 26.05.2021год ***
1.   Доц. Д-р Валентина Сотироска – од Њуборн Клиника

– Ембриолог, доктор на биолошки науки
– Доц. Д-р Валентина Сотироска Ја направи првата биопсија на ембриони за ПГД анализа за откривање на мускуларна дистрофија која евентуално би се наследила кај ембрионите.
– Доц. Д-р Валентина Сотироска е заслужна за раѓањето на првото бебе од замрзната јајце клетка во С.Македонија во 2012г.
2.  Д-р Маќули Хаџи-Лега – од Њуборн Клиника

– Специјалист гинеколог-акушер, ИВФ субспецијалист
– Како гинеколог има 23 годишно искуство од кои 15 години на полето стерилитет и неплодност.
3.  Презентер на вебинарот (онлајн работилница) и гостин:

Александра Видинова Пејчиновска – раководител на Goodwill Pharma-претставништво Скопје

Слични содржини