Тема: Мастите и маслата како дел од здравиот начин на исхрана

by Zoja Samandova Petrusheva
* Гостин: Билјана Ристеска
– Дипломиран нутриционист, магистер по квалитет и безбедност на храна
– Центар за здрав начин на исхрана “New Nutritionism” – Скопје

Слични содржини