Тема: Клинички искуства од инсеминација-ефикасен метод за оплодување

by Zoja Samandova Petrusheva
Гостин: Доцент Д-р Анета Сима
Доктор на науки од областа гинекологија и акушерство,
*Оддел за Инфертилитет при ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје

Слични содржини