Податоци за здружението

by martin

Назив на здружението : Здружение за хумана репродукција и биопотпомогнато оплодување

Скратено име : До Бебе по патот на ин витро ( To a baby through IVF )

Основано : 20.01.2020год

Матичен број : 7410360

Единствен даночен број : 4032020544507

Трансакциска сметка : 210 – 0741036001 – 54 – NLB Банка

Интернет адреса : dobebepopatotnaivf.org.mk

Е-mail : info@dobebepopatotnaivf.org,mk

Број за контакт : +389 70 272 807

Претседател на Здружението :

Зоја Самандова Петрушева

Членови на управен одбор :

  1. Ана Андреевска
  2. Наташа Божинов
  3. Деспина Петровска

Слични содржини